Bolu Yurt Bolu Özel Yurt Arba Kız Yurdu Arba Yurt Bolu Bolu Kız YurduKayıt Koşulları ve İstenen Belgeler


Yurdumuza sadece Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Bolu kampüslerindeki fakülte ve yüksekokullarda kayıtlı-devamlı kız öğrenciler kabul edilirler.
Evli, beklemeli, cezalı öğrenciler kabul edilmezler.

Yurdumuza kayıt yaptırmak için aşağıda listelenen belgelerle yurt müdürlüğüne başvurunuz.

1- Başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Öğrenci kimliği fotokopisi.
4- Sabıka soruşturması (Cumhuriyet savcılığından).
5- Toplu yaşama yerlerinde barınmasına engel hali olmadığını belirtir tek tabip raporu.
6- 4 adet fotoğraf.